Film

Film


GITAROWY REKORD ŚWIATA – Zagraj z nami!
Weź gitarę, namów znajomych, przyjedźcie do Wrocławia!
To tylko 5 podstawowych akordów: C G D A E
Aby pobić Gitarowy Rekord Świata potrzebujemy 7676 gitar i Ciebie!
Dołącz do Największej Gitarowej Orkiestry Świata!
Spotkajmy się 1 maja we Wrocławiu – Mieście Gitary!
GUITAR WORLD RECORD – Play with us!
Take a guitar, invite your friends, come to Wrocław!
These are just 5 basic chords: C G D A E
To break the Guitar World Record we need 7676 guitars and YOU!
Join the Biggest Guitar Orchestra in the World!
Let’s meet on May 1 in Wrocław – the City of Guitar!